วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ผลงานด้านเทคโนโลยี

ผลงานนักเรียน ด้านเทคโนโลยี
โครงงานนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                  เรื่องการทำขนมมัฟฟินเรื่อง Project smart home smart life
https://www.youtube.com/watch?v=HjO5FTcAWeE&t=10s

               


..............................................................................................................
ผลงานนักเรียน ด้านการแข่งขันงานศิลปะหัตกรรม

         ปี 2560                 ปี2561      

 


เรื่อง แฟชั่นอินเทรนด์
http://t-rende.blogspot.com/
การสร้างเกมด้วยโปรแกรม Screatch   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เด็กชายศิรอิศวร์   สุขสวัสดิ์  ขั้น Graed 4/3
การวาดการ์ตูน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เด็กหญิงพิณรัตน์  พรชัยเจริญกิจ  ชั้น Grade 3/3
 บรรยากาศการทำโครงงานและการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์